India 2006

017 Mumbai, Mahalaxmi Dhobi Ghat
1

018 Mumbai, metro
2

028 Aurangabad, Bibi Ka Maqbara
3

044 Daulatabad Fort, Ganesh temple
4

072 Aurangabad train station
5

076 Nashik, Gandhi Talav, dispersione ceneri
6

096 Nashik, Shri Kalaram Sansthan Mandir
7

109 Nashik, Godavari River, restauro Hanuman
8

165 Hampi, Sri Virupaksha Temple - trombettista
9

166 Hampi, Sri Virupaksha Swamy Temple (sancta santorum)
10

174 Hampi, Tungabhadra River - bucato
11

184 Banashankari, fioraia
12

199 Badami, Agasthya Lake - lavandaie
13

206 Badami Caves
14

211 Hospet, piccolo Hanuman
15

221 Goa - Palolem
16

Claudio STURB Notturni