Vietnam 2009

A023 Hanoi, mercato
1

A034 Hanoi, Ngoc Son Temple
2

A058 Hanoi, BanCafè
3

A084 Sapa
4

A110 Sapa
5

A133 Sapa, donne Pà Thén
6

A187 donna Còng con bambino
7

A299 Dong Van
8

A305 Yen Minh
9

B020 Mao Due Market
10

B035 donna Nung, Mau Due Market
11

B037 Coc Ly Market, bimba H’mong a fiori
12

B039 Coc Ly Market, ragazze H’mong a fiori
13

B041 donna Nung, Mau Due Market
14

B043 Mau Due Market
15

B056 donna Nung con serva, Mau Due Market
16

B058 donna Nung, Mau Due Market
17

B181 Ba Be Lake
18

B288 Ha Long Bay
19

B329 Ha Long Bay
20

B503 Hue Royal Palace, To Mieu
21

B551 Hue Royal Palace
22

C027 Lang Co Lagoon
23

C067 Hoi An
24

C227 Hoi An
25

C314 Hoi An, Fish Market
26

D019 Hoi An
27

D122 Hanoi
28

Claudio STURB Notturni