India 2016

5174 Badami - Agastyatirtha Tank
930
%_tempFileName5174%20Badami%20-%20Agastyatirtha%20Tank%

Claudio STURB Notturni